Így kezdődött...'1982
első táncos osztály

 
„A tánc a lélek érzéseit a test mozdulataival fejezi ki és méltó arra, hogy a zenéhez és a költészethez hasonló szerepet töltsön be.”
 


 

Becz Ágnes bemutatása

 
Arany János díj - 2008.12.04.     Arany János díj - 2008.12.04.
Becz Ágnes 1980-ban a Budapesti Tanítóképző Főiskola tanári szakán pedagógiai és technikai szakkollégiumot jeles oklevél minősítésével végezte.
A főiskola gyakorlat nevelői, tanítói állást ajánlott fel részére, de ő inkább a lakóhelyén lévő általános iskolát választotta, melyben azóta is lelkiismeretesen dolgozik.

Tudását folyamatosan bővítette. 1984-ben művészeti oktatási működési engedélyt szerzett, mely néptánccsoport nevelésére jogosítja.
A Kardos István Általános és Közgazdasági Szakközépiskolában általa létrehozott gyermek néptánc csoport már több, mint 25 éve működik. Ezzel a csoporttal Szigetszentmiklóson kívül számos bel és külföldi rendezvényeken, táncfesztiválokon szerepeltek, illetve nyertek díjakat. Ifjúságért végzett eredményes munkájáért dícsérő oklevelet kapott a KISZ Központi Bizottságától.

1985-ben HO SI MINH Tanárképző Főiskola technika szakon általános iskolai tanár képesítést szerzett.

1986-ban született lánya, akit szintén bevont a néptánc csoport munkájába. Nevelésére nagy gondot fordított.

Kíváló Ifjúsági Nevelő érem kitüntetésben részesítették a Zsámbéki Pedagógiai Napok alkalmából a közösség formálása az iskolában címmel.

1996-ban a Soros Alapítvány szervezésében egészségnevelő programon vett részt, melynek témája volt az egészséges táplálkozás, alkohol- és kábítószer fogyasztás és a dohányzás gyermekekre károsító hatása. Fentieket a gyermekvédelmi munkában hasznosítja.

2000. júniusában az ELTE Tanárképző Főiskolai Karon számítástechnika szakos tanári diplomát szerzett, jó minősítéssel. Neumann János Számítógép-tudományi Társaság LOGO Szakosztálya, Informatika - Számítástechnika Tanárok Egyesülete által kiírt pályázaton II. díjat nyert LOGO nyelvű oktatóprogram pályázatával. Szombathelyen LOGO Szakosztály Módszertani Napján országos találkozón bemutatta a szakdolgozatát, ahol elismerésben részesítették. Szeptemberben Műszaki Könyvkiadó tanítási pályázatán elért -1999/2000 tanévben - eredményes munkájáért, színvonalas szakmai tevékenységéért jutalomban részesült.

2003. január 22-én a Kultúra Napja alkalmából Szigetszentmiklós város Önkormányzata Közművelődési Díj kitüntetésben részesítette.

2005-ben a gyermekvédelmi munka frissítése érdekében a Dinasztia Tankönyvkiadó által szervezett akkreditált pedagógiai továbbképzési programban „Örömteli egészség” tanúsítványt kapott. Nemzeti Szakképzési Intézet felkérésére tanártovábbképzési tréninget tartott, melynek témája volt az informatika tanítási órákon.

Munkába állása óta 1-4. évfolyamos diákokat tanít magas színvonalon, melyet az is bizonyít, hogy megyei, országos tanulmányi versenyeken a diákok mindig előkelő helyen végeztek. Például Zrínyi Matematika versenyen több mint 1000 főből 67. helyezést, területi nyelvtan versenyen I-II. helyezést értek el. A mindenkori osztálya tanulmányi átlaga az iskolában a legjobb volt. Az osztályában a gyengébb képességű gyerekek felzárkóztatása során közepes eredményt értek el, nem voltak osztályismétlők és ezt az eredményt felső tagozatban is megtartották.
Matematika, magyar irodalom és nyelvtan, környezetismeret órákon számítógépes oktató programokat, videó filmeket alkalmaz. Továbbá saját készítésű számítógépes oktató programokat is használ a tanórákon. Szülők segítségével elérte azt, hogy a tanteremben 2 számítógép is rendelkezésre álljon a gyermekek számára. Minden évben megszervezi és lebonyolítja a területi nyelvtan és helyesírási versenyt, emellett a felhasználásra kerülő feladatokat is Ő állítja össze.”KISVÁROS” – Szigetszentmiklós Önkormányzatának Lapja XV.évfolyam 1.szám, 2009.január-február
Cikk

Városi Közművelődési Díj - 2003. Január 22