Lengyelország - Folklórfesztivál Busko-Zdroj - 2007 2007 Esküvői meghívás
 
A tánc összetett művészet. A mozdulatkincs, a táncmód, táncban rejlő ősi tartalmak és ősi formák hagyományozva és átalakulva évezredekig élnek, fejlődnek. A tánc is - mint minden más művészet - szoros kapcsolatban fejlődött az ember gazdasági, társadalmi és politikai életével.
"Ruha teszi az embert" - ennek a szólásnak az elmúlt századokban nagyon határozott jelentése volt. Részletesen kidolgozott szabályok írták elő, milyen ruhaanyagok, milyen díszek, ékszerek viselése tartozik a nemesemberekhez, ezeket a városi polgárok, a parasztemberek nem viselhették. Egykor a ruháról lehetett megismerni, hogy valaki magyar-e vagy olasz, német-e vagy éppen görög.

A népviseletek, kivált a későbbi változatos, színes viseletek tájanként, sőt községenként is különböztek.
Nemzeti értékeink egyik legnagyobb kincse a magyar néptánc. Népi táncaink eredete az ősi korba nyúlik vissza. Néptánc-művészetünk nem múló divat, hanem nemzeti életünk szerves része és megmaradásunk egyik záloga.
A XII. században az ördög mesterségének tartották a magyar táncot, ezért üldözték is. Ennek az lett a következménye, hogy a későbbi fölszabadulás a csendes, higgadt idegen táncoknak nyitott utat.
A tánc sokszínű, rengeteg változatban él. A tánc tudománya apáról fiúra szállt. A magyarság meg tudott őrizni valamit abból a táncművészetből, amelyet Ázsiából hozott és merőben különbözik Európa minden más táncművészetétől; sajátosan magyar.

Őrizzük meg értékeinket, ismerjük meg a magyarországi idegen népcsoportok táncait.

 
Történelmi táncok Bolgár tánc Bolgár tánc Szüreti felvonulás